Sociální demokraté svedli o odklad hlasování o svazcích homosexuálů tvrdý boj s odpůrci této normy. V únoru ji vetoval prezident Václav Klaus a pro její scvhálení se tak musí ve Sněmovně najít minimálně 101 poslaneckých hlasů. ČSSD ale v úterý postrádala poslance Roberta Kopeckého a Miloše Melčáka a obávala se, že by jejich hlasy mohly při rozhodování chybět.

Pro registrované partnerství by mělo zvednout ruku asi 67 poslanců z klubu, jenž čítá 70 jmen. Zákonem registrované soužití osob stejného pohlaví nepodpoří sociální demokraté Eva Nováková, Rudolf Tomíček a Josef Mikuta. Pokud se sejdou všichni poslanci, zřejmě bude ve Sněmovně dostatek zákonodárců, kteří by registrované partnerství schválili.

Trestní zákon si na schválení počká déle

S odložením hlasování o trestním zákoně přišel ministr spravedlnosti Pavel Němec (US-DEU), který navrhl projednávání kodexu přerušit a vrátit se k němu na příští schůzi Sněmovny. Poslanci tak o novém zákoníku rozhodnou možná až v dubnu.

V trestním zákoně se během projednávání ve Sněmovně podařilo poslanci Marku Bendovi (ODS) prosadit vyškrtnutí paragrafu zneužívání informací v obchodním styku, který pomáhal kriminalistům stíhat osoby podezřelé z tunelování. Přestože Sněmovna zákon v této podobě už jednou schválila, sociální demokraté nyní trvají na tom, aby se paragraf o tunelování do kodexu vrátil. Proto si nechají vypracovat právní analýzu, která má určit legislatviní řešení tohoto problému.

Někteří soc. dem. ve shodě s Bendou a celou ODS ale v předchozích dnech tvrdili, že tuneláře lze postihovat i podle jiných ustanovení. Ve stejném smyslu se vyjádřil v pondělí Petr Ibl a Zdeněk Jičínský. Ten, jak uvedl pro Právo, by se osobně přikláněl ke schválení zákoníku, protože absence sporného paragrafu nemá tak katastrofální důsledky, jak se říká.

Hlavní slovo má nyní v ČSSD premiér Paroubek, jenž prosadil v řadách poslanců soc. dem. posunutí termínu hlasování o trestním zákonu. Rozhodujícím bude podoba paragrafu o tunelování.