Většina přítomných poslanců z KSČM a ČSSD zvedla ruku pro zamítnutí předlohy. Anitikomunistickou novelu nepodpořilo celkem 68 poslanců ze 135 přítomných, což bylo přesně množství, které bylo pro zamítnutí zapotřebí. Pokud by ve sporu vyhráli antikomunisté, KSČM by musela vypustit ze svého názvu přívlastek "komunistická".

Pokud by Sněmovna novelu podpořila, paragraf by zněl: "Kdo podporuje nebo propaguje komunismus, nacismus nebo jiné podobné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásí národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let."

Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) s iniciativou antikomunistických senátorů nesouhlasí, podle něj by spíše úsilí o izolaci KSČM mohlo ve svých důsledcích vést k posílení komunistů.

Mejstřík: KSČM je KSČ v bledě rudém

Podle senátora za Cestu změny Mejstříka mají soudy spíše tendenci k omlouvání činů spojených s nacistickou či komunistickou ideologií. Slovní uvedení nacismu a komunismu v trestním zákoně by podle Mejstříka pomohlo postihnout nekalé jednání přívrženců obou ideologií.

Podle Mejstříka KSČM svým programem, ve kterém nejsou stati o třídním boji, pouze klame. "KSČM ve Sněmovně nikdy nepodpořila jediný zákon, který chtěl zúčtovat s komunistickou minulostí," uvedl. Podle něj je současná "KSČM KSČ v bledě rudém". "Je mi hanba, že KSČM může v tomto parlamentním systému stále existovat," uzavřel své vystoupení Mejstřík.

"Komunismus je jedním z typů totalitarismu, který používá násilí s cílem totální realizace státní ideologie ve všech oblastech společenského života," tvrdil senátor. Podle Mejstříka chtějí komunisté realizovat třídní boj, nastolení diktatury proletariátu, zrušení vázanosti státních orgánů zákonem a importování komunistické revoluce do všech koutů světa.

Na Mejstříka navázal další antikomunistický senátor Jaromír Štětina (za Stranu zelených). "KSČM je nyní největší extrémistickou organizací u nás," tvrdil Štětina. Podle něj "zákon pomůže nějakým způsobem reflektovat existenci KSČM jako následnice KSČ". Senátor vyzval poslance ČSSD, aby návrh podpořili. "Komunista chce používat násilí pro prosazení svých cílů, sociální demokrat chce postupovat parlamentní cestou," definoval rozdíl mezi KSČM a ČSSD Štetina.

Podle Grebeníčka se na KSČM chystá hon na čarodějnice

Na slova odpůrců komunismu reagoval bývalý dlouholetý předseda KSČM Miroslav Grebeníček.V úvodu svého projevu se ironicky omluvil, že "svádí boj s vnitřním nepřítelem, neboť onemocněl chřipkou". Grebeníček označil pokusy antikomunistů za "inkvizičně bojovné návrhy".

Podle Grebeníčka jsou ve Sněmovně zastoupeny pouze strany, které se programově hlásí k pluralitní demokracii. "Je nutné odmítnout tento hon na čarodějnice," řekl Grebeníček. "Nechceme žádné návraty, ani k předlistopadovému režimu, který řešil sociální otázky na úkor lidských práv," uzavřel komunistický poslanec.