Výsledky šetření, které dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR a které se zaměřilo na otázky rodičovské dovolené a postavení žen a mužů z hlediska možností ekonomického uplatnění, dále ukazují, že ekonomicky aktivní lidé v naprosté většině nepohlížejí negativně na rodičovskou dovolenou otců.

Většina dotázaných rodičovskou dovolenou otců vnímá jako celkem normální věc, i když čtvrtina respondentů v ekonomicky aktivním věku by na případné rozhodnutí některého spolupracovníka odejít na rodičovskou dovolenou místo ženy reagovala s podivem.

To souvisí i s tím, že přestože se většina lidí kloní k názoru, že otec by byl s to se o malé dítě postarat a že jen asi desetina respondentů se přiklání k opačnému tvrzení, tak přeci jen v tomto ohledu zjevně nepanuje žádné rezolutní a bezpochybné přesvědčení.

Větší distanci od rodičovské dovolené otců si drží muži, kteří jsou i více skeptičtí ke schopnosti otců postarat se o malé děti.