Podle vedoucího Úřadu vlády Ivana Přikryla si vláda dotazníkem klade za cíl snížit administrativní zátěž občanů, zjednodušit nejasné nebo nesrozumitelné předpisy, sjednotit postup úřadů, případně odhalit rozpory v jednotlivých nařízeních.

Dotazník naleznete zde.

Připomínky občanů, firem nebo nevládních organizací bude zpracovávat Úřad vlády, jehož úkolem bude vytřídit jednotlivé podněty a předat je k posouzení úřadu, který se danou problematikou zabývá. Ten pak vyhodnotí, jestli je možná změna pravidel. V úvahu přitom musí vzít nejen  českou, nýbrž i evropskou legislativu.

Vláda si podle svého prohlášení od "desetiminutovky" hodně slibuje. Očekávané zlepšení právního prostředí má přinést úspory, zvýšit výkonnost hospodářství, rozšířit pracovní příležitosti a zlepšit hospodářskou soutěž.