"Tato flexibilita zajistí, aby ani jeden z rodičů nemusel na dlouhou dobu ztratit kontakt se svou profesí, a přispěje k hlubšímu zapojení otce nebo druha do výchovy," stojí v programu.

Rodinná politika by měla vycházet ze spravedlivého ohodnocení výchovy, kterou rodina v celospolečenském zájmu v rámci péče o potomky odvádí.

"Hodnota těchto výkonů je u manželských i jednorodičovských rodin, nesezdaných dvojic i homosexuálních párů stejná," říká dokument.

Podporu rodiny zelení vtělili i do dalších návrhů:
víc možností pracovat na částečný úvazek, motivační nástroje pro zaměstnavatele
společné zdanění manželů i pro nesezdané rodiče
placené hlídání dětí jako volná živnost, která nevyžaduje pedagogické vzdělání, přičemž výdaje na hlídání by byly odečitatelnými položkami
zkrácení lhůty, v níž mohou o odložené děti projevit zájem pokrevní rodiče; usnadnilo by to adopce