Tento nález vydal ve čtvrtek senát Ústavního soudu v Brně (ÚS), který vyhověl stížnosti Kateřiny Tomkové z Brna proti postupu Finančního úřadu pro Brno III. Ten dvakrát prováděl kontrolu daní z příjmu za stejné období.

Podle závěru ÚS nelze připustit, aby finanční úřad pravomocně uzavřel kontrolu za určité zdaňovací období a po jakémkoli čase začal u podnikatele provádět další kontrolu za stejné časové období a nevymezil jiný a prokazatelně důvodný předmět kontroly. Takovýto postup je podle ÚS v rozporu s právy daňových subjektů a ukazuje na nezákonný postup správce daní.

"Po vydání pravomocného rozhodnutí správcem daní se kontrola zastavuje. Při opakované kontrole musí být zřejmé, že správce daní má nové důvody k nové kontrole a to se musí odrazit v předmětu kontroly. Nelze kontrolovat opakovaně totéž a zbytečně zatěžovat daňový subjekt," řekl soudce zpravodaj Vladimír Jurka.