Kubera dále poznamenal, že kterékoliv z možných řešení, jak se k předloze zachovat, bude nakonec špatné. Horní komora podle něj bude levicí ve Sněmovně stejně přehlasována.

Senátorům na předloze vadí zejména skutečnost, že přinese prolomení bankovního tajemství. Dále se pozastavovali nad širším okruhem lidí, na které se mají nová pravidla vztahovat. Kromě členů parlamentu, vlády a představitelů ústředních správních orgánů to mají být nově členové rady kraje i obce a placení členové zastupitelstev, soudci, policisté, státní zástupci či vedoucí státní zaměstnanci.

Mnohé z těchto osob už přitom podléhají kárné odpovědnosti podle jiných zákonů, například služebního. Rozšíření o soudce a představitele ČNB a NKÚ by podle senátní komise mohlo být až protiústavní.

Nový zákon o střetu zájmů si klade za cíl posílit kontrolu majetku politiků a dalších veřejných funkcionářů. Přiznaný majetek by měl být evidován v elektronickém registru. Narozdíl od stávajícího zákona počítá novela s pokutami za jeho porušení, a to až do výše půl miliónu korun.