"Také platí, že v nemocničních lékárnách nebo poliklinikách jsou doplatky za léky minimální nebo žádné. Proto pacienti, který už za lék doplatit musejí, by měli jít spíše do těchto lékáren," uvedl ministr.

Ministr snížení úhrady od pojišťoven zdůvodnil tím, že od ledna došlo ke snížení obchodní přirážky za léky, tedy marže, o tři procenta, což vedlo ke zlevnění léků volně prodejných.

"U léků hrazených ze zdravotního pojištění toto snížení vytvořilo prostor k úspoře veřejných prostředků až ve výši 750 miliónů korun za rok. Aby k této úspoře mohlo dojít, bylo nezbytné promítnout snížení marže do úhrady příslušných léků, tedy úhrady snížit o 2,27 procenta," prohlásil ministr.

To podle něj zároveň umožní lékařům, že budou moci napsat svým pacientům o pět procent více balení léků než loni a ne jako dosud, jen o tři procenta.

Tři sta lékových skupin

Ředitel lékového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny docent Karel Němeček uvedl, že existuje 300 lékových skupin, v nichž je zahrnuto osm tisíc léků. Zákon ukládá, aby v každé lékové skupině byl minimálně jeden lék, který je hrazen zdravotní pojišťovnou. "Ve skutečnosti tam není jeden, ale mnohem víc. Plně hrazeno je 2000 přípravků a u dalších 2016 jsou dohodnuty nejvyšší ceny tak, aby i tyto léky byly bez doplatku nebo jen malý," uvedl Němeček.

Plně hrazené léky jsou mnohdy staré

Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba argumentuje tím, že plně hrazený lék nemusí vždy pacientovi vyhovovat. jde o starší receptury třeba s většími vedlejšími účinky.

Rath na to dodal, že v takovém případě, když je to medicínsky odůvodněné, jsou pojišťovny připraveny najít řešení. Chudoba také kritzoval to, že Rath nabádá pacienty, aby chodili do nemocničních lékáren a pak je oddluží. To navozuje vztah vůči ostatním lékárnám, že jsou nerovné podmínky v prodeji léků. "Kdyby malá lékárna byla také oddlužena, tak doplatky také třeba nebude vybírat," řekl Chudoba. Informoval, že se poradí s právníky a podá stížnost k antimonopolnímu úřadu.

Při odmítnutí má pacient informovat pojišťovnu

Ministr Rath vyzval pacienty k tomu, aby informovali neprodleně svoji zdravotní pojišťovnu, pokud jim lékař odmítne napsat lék plně hrazený, a oni ho požadují. V takovém případě by lékař měl být zdravotní pojišťovnou varován, že musí respektovat přání pacienta a při opakovaném nepředepsání plně hrazeného přípravku s ním může zdravotní pojišťovna i rozvázat smlouvu.

"Chceme, aby úhrada léčiv byla na úroveň generik," řekl Rath. Generika jsou přitom kopie originálních léčiv, jimž už vypršela patentová ochrana.