Svoboda chce, aby přední čeští úředníci v roce 2009 ovládali francouzštinu, která je úředním jazykem EU. ČR bude EU předsedat v první polovině roku 2009. "Plánuje se, že by francouzské velvyslanectví poskytlo výuku francouzštiny pro 700 až 1000 úředníků zdarma," řekla Petra Trnková z úřadu vlády. 

Právě s Francií a také se Švédskem bude Česko poprvé předsedat EU. Na 350 českých úředníků z ministerstev a dalších úřadů, kteří budou v EU šéfovat pracovním skupinám, musí být schopno vést jednání ve francouzštině. 

K této skupině přibudou patrně ještě další lidé, kteří budou muset  jazyk Victora Huga a dalších klasiků světové literatury dobře ovládat. První úředníci by měli s výukou začít už letos.