Včerejší obrovskou podporu ODS a KSČM získal Rychetský tím, že se s opozicí dohodl na třech změnách, které podle mínění ODS i ministra představují první kroky k reformě justice.

Soudcem bude moci být jmenován teprve ten, kdo dosáhl věku třicet let, a ne již člověk 25letý jako dnes. Mandát soudce stejně jako dosud zaniká v 70 letech.

Ministerstvo spravedlnosti může soudce přeložit až na jeden rok bez jeho souhlasu k jakémukoli soudu v republice. Podle dosavadní úpravy jej může přeložit jen do sousedního okresu.

Ministrovi se vrací právo odvolat z funkce předsedy a místopředsedy soudů. Původní vládní návrh novely tuto pravomoc převáděl na kárný senát složený ze soudců.

Soudci nejsou rádi

Novela je reakcí na verdikt Ústavního soudu, který loni v červnu s platností právě od letošního července zrušil pro rozpor s Ústavou klíčové pasáže zákona.

Včera schválené novinky však kritizoval v rozhovoru s Právem prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa. "Zvýšit věkovou hranici pro soudce bez toho, aby se vytvořil celý nový systém výchovy a výběru začínajících soudců, je nesmysl," řekl. Jak dodal, další dva návrhy opět posilují vliv exekutivy nad soudní mocí.

Podle Rychetského poslední pozměňovací návrh vyvolá velkou diskusi v Senátu. Je totiž podle něj do jisté míry v rozporu s nálezem Ústavního soudu, podle něhož by pravomoc odvolávat soudní funkcionáře nemělo mít ministerstvo.

"Z tohoto hlediska je schválený návrh kontroverzní. Na druhou stranu, jde o státní správu soudů. Předseda soudu, který třikrát zkazí výběrové řízení o stamilionové zakázce, musí za to být odpovědný svému nadřízenému, včetně ministerstva," řekl Rychetský novinářům.

Lhůtou proti průtahům

Novela také obsahuje i významnou novinku, kterou uvítají všichni, kteří marně bojují s nečinností soudu. Jde o tzv. žalobu na určení lhůty.

Pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident, bude moci aktér vlekoucího se sporu od července 2004 bezplatně požádat, aby nadřízený soud určil nečinným kolegům lhůtu pro provedení toho procesního úkonu, u kterého podle názoru stěžovatele dochází k průtahům. Soud by musel rozhodnout do dvaceti pracovních dnů od doby, kdy stížnost obdrží.