Novelu musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky. Ve dvouhodinovém maratónu schvalování jednotlivých pozměňovacích návrhů se mnohokrát lišilo doporučující stanovisko vlády, tedy ministryně informatiky Dany Bérové a zpravodaje k zákonu, poslance Petra Plevy (ODS).

Pleva je se schválením zákona nespokojen. "Ze dvou důvodů. Tím prvním je, že prošlo očištění Primy od vysílání regionů, to znamená, že Prima může vysílat v digitálu samostatně bez regionů. To podle mě znamená likvidaci regionálních televizí. Druhým důvodem mé nespokojenosti je, že se zrušilo automatické prodlužování licencí. To podle mě odradí investory od digitálního vysílání. Digitalizace bude mít zpočátku jen samé náklady, ne výnosy, a navíc výhledovou nejistotu pro zisk a další podnikání," řekl Právu Pleva.