"Navrhl jsem vrácení do druhého čtení vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy jsou v kolizi s jinými zákony, které jsou teď v Senátu," řekl Právu ministr zdravotnictví David Rath.

Přitom návrh uvedeného zákona počítal například s tím, že pojišťovny budou muset uzavírat s lékaři smlouvy na dobu neurčitou a že se také bude měnit složení správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven.  Nyní  lékaři a pojišťovny uzavírají kontrakty na čtyři roky.

Lékařská komora pak má mít mnohem pevnější pozici při vyjednávání o ceně péče s pojišťovnami. Ty by navíc měly mít už jen dvě procenta z vybraného pojistného na vlastní provoz. Dosud je to zhruba dvakrát tolik.

Pokud by se návrh zákona nestačil definitivně uzavřít do voleb, byl by jeho osud zpečetěn. Nová Sněmovna, která by vyšla z voleb, už totiž nejedná o návrzích novel z minulého volebního období.