Je to poprvé, co má být právo na informace o kvalitě zdravotní péče výslovně zdůrazněno v české legislativě, uvedl hlavní autor návrhu zákona, bývalý ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi (ČSSD). Dosud má podle něj pacient sice nárok na volbu zdravotnického zařízení, chybějí mu ale údaje, podle kterých by se mohl kvalifikovaně rozhodnout.

Návrh zákona počítá s tím, že přesněji by kritéria kvality poskytování zdravotní péče měla vymezit ministerská vyhláška. Kubinyi očekává, že na její přípravě budou spolupracovat různé odborné společnosti.

V lednu se rozvinula diskuse o kvalitě péče v nemocnicích poté, co ministerstvo zdravotnictví sestavilo podle údajů za první pololetí 2005 pořadí 16 nemocnic, které řídí. Ministerstvo posuzovalo mj. úmrtnost pacientů v nemocnicích, délku jejich hospitalizace, či obsazenost lůžek.

Nejlepší hodnocení dostal pražský Ústav péče o matku a dítě, nejhorší brněnská úrazová nemocnice. Kritici ale míní, že ministerstvo porovnávalo nesrovnatelná zařízení a také ministr zdravotnictví David Rath připustil, že žebříček zatím přesně nevypovídá o tom, zda jsou nemocnice dobré, či ne.