"Za sebe i členy spolku se důrazně ohrazuji proti výroku pana premiéra," řekl v neděli předseda Jaroslav Červený. Vltavan, který se schází již více než 130 let, podle něj přísně dbá na nepolitičnost a nechce být zatahován do jakýchkoliv politických a předvolebních půtek.

"V žádném případě nejsme spolkem debatním, činnost našeho spolku je plnohodnotná a již patří ke koloritu Prahy," zdůraznil.

Spolek, který byl původně spojen s voroplavbou, je podle Červeného stále aktivní. "Řada členů jsou kapitány, plavčíky a strojníky na lodích pražské plavební, ale i dalších společností," řekl.

Potomci Vltavanů ze zaniklého Podskalí, ale i z ostatních pražských příbřežních čtvrtí, také sesbírali přes 3000 památek a exponátů pro muzeum na Výtoni.