Poprvé se rektorem stane Václav Hampl, jenž od února v čele Univerzity Karlovy nahradí Ivana Wilhelma. Na Českém vysokém učení technickém v Praze rektora Jiřího Witzanyho vystřídá Václav Havlíček. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně rektorské volby vyhrál Jaroslav Hlušek, který bude školu řídit místo Stanislava Procházky.

Univerzitu Palackého v Olomouci místo rektorky Jany Mačákové povede Lubomír Dvořák, v čele Univerzity Pardubice Jiří Málek vystřídá Miroslava Ludwiga. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno navrhla na rektora Vladimíra Večerka, který nahradí Václava Suchého.

Richard Hindls nastoupí do čela Vysoké školy ekonomické po Jaroslavě Durčákové. Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze místo Jiřího Pelcla povede Boris Jirků. Vysoké učení technické v Brně na rektora navrhlo Karla Raise, který nahradí Jana Vrbku.

Ve druhém funkčním období bude v čele Akademie výtvarných umění v Praze pokračovat Jiřího Sopko, Jan Hron na České zemědělské univerzitě, Václav Cejpek na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Vojtěch Konopa na Technické univerzitě v Liberci. Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava dál povede Tomáš Čermák.

Někteří akademici mají z rektorů hořký pocit

Podle Miroslava Ševčíka z Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické nebyl při volbě rektora této školy platný mandát jednoho člena akademického senátu a vznikla i další pochybení. Nový rektor Richard Hindls zvítězil pouze rozdílem jednoho hlasu nad svým protikandidátem, děkanem národohospodářské fakulty Jiřím Schwarzem.

Stížnosti se týkaly i voleb nových rektorů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. "Námitky byly prošetřeny a byl vyjádřen právní názor ministerstva, že volby proběhly v pořádku a nedošlo k porušení zákona ani vnitřních předpisů škol," řekla Věra Šťastná z ministerstva školství.

"Byl jsem smutný z toho, že v některých případech došlo k zpochybňování těchto voleb. Mohu říci, že jsem respektoval rozhodnutí akademických senátů," řekl rektorům prezident Klaus, jenž prý osobně prošetřil sporné případy.