"Některé výpady Špidly a Klause byly, řekněme, za hranicí diplomacie... Bylo to hodně o jejich střetu, je to remíza, každý si uhrál svoji hru," řekl Právu účastník setkání, který si nepřál být jmenován.

Na zasedání nazvané Klausem E 8 byli pozváni předsedové všech pěti hlavních stran včetně komunistů a šéfové obou parlamentních komor. Důvodem sporu byla např. Klausem navržená pasáž závěrečného komuniké, která nakonec nebyla přijata.

Z ní vyplývalo, že se na zahraniční politice podílí i prezident a opozice. Největší výhrady k ní měli právě Špidla, šéf Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) a ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL), který však údajně do roztržky mezi hlavou státu a premiérem téměř nezasahoval.

"Základní střet nastal mezi premiérem a prezidentem. Špidla chtěl ukázat, že on roztáhne ochranná křídla a bude chránit ministra zahraničí. Totéž dělal Zaorálek (ČSSD)," řekl Právu další z účastníků.

"Rozpory jsou přirozené"

Výsledkem středečního jednání bylo jen velmi obecné usnesení. V něm se konstatuje: "Stejně jako ve všech dalších členských i kandidátských zemích, i v ČR mají různé politické subjekty a jednotliví občané své vlastní, často odlišné názory na jednotlivé aspekty vývoje evropské integrace. Účastníci schůzky pokládají tento fakt za přirozený."

Dále se v komuniké píše, že politici chtějí přispět ke sjednocování pohledů na budoucnost EU a korektně diskutovat. "Myslím, že tato schůzka smysl měla. Že si tyto názory říkáme z očí do očí, že si je nesdělujeme přes média, už toto jsme považovali za pozitivní krok," prohlásil na brífinku Klaus.

Aktéři schůzky po jejím skončení působili vyčerpaným dojmem. Výjimku tvořili relativně spokojeně se tvářící šéfové ODS a KSČM Mirek Topolánek a Miroslav Grebeníček. Špidla poznamenal: "Prostě nejde dojít ke shodě za určitou mez, protože ta neshoda leží v základu politického názoru toho nebo onoho politického uskupení. Představa, že se vytvoří jednotná teorie, je omyl."

Topolánek byl s výsledkem spokojen: "Není pravda, že jsme se na ničem nedohodli. Našli jsme v některých věcech větší shodu, než tušíte. Schůzka splnila účel už jenom proto, že jsme byli schopni si v této sestavě takto sednout a pokusit se hledat toho nejmenšího společného jmenovatele, a to bychom mohli nazvat společnou českou pozicí," řekl Právu.

Účastníci jednání se však shodli jen na některých organizačních věcech. "My jsme pochopili, že se nám podařilo ve dvou týdnech, aby tři ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů vystoupili několik set kilometrů od sebe ve třech německých městech s přednáškou na velmi podobné téma," řekl novinářům Klaus. To už by se v budoucnu nemělo opakovat. Všichni ústavní činitelé předloží Špidlovi seznam svých zahraničních cest.

Politici se také domluvili na tom, že Svobodovo ministerstvo připraví okruh klíčových evropských témat, aby se o nich diskutovalo.

Svoboda s Grebeníčkem se do sebe nepustili

Špidla se Svobodou se na tiskové konferenci po středečním zasedání vlády, tedy několik hodin před začátkem schůzky v Lánech, shodli, že komunisté svým odmítáním EU poškozují české národní zájmy. Svoboda pak zopakoval, že neví, o čem se má večer s Grebeníčkem bavit, když je KSČM proti vstupu do EU.

Při samotném jednání však podle informací Práva k hádkám mezi Svobodou a Grebeníčkem nedocházelo. Na dotaz z brífinku v Lánech, zda bude dále jednat i s komunisty, Svoboda pouze odkázal na usnesení. V něm se říká, že zúčastnění chtějí přispět ke sjednocování pohledů na EU.

Premiér si ještě na tiskové konferenci vlády nepřímo vyšlápl na Klause. Dal jasně najevo, že chce v evropské diskusi převzít roli organizátora a tím vzít Klausovi vítr z plachet. Oznámil, že zhruba čtrnáct dní po referendu (koná se 13. a 14. června) svolá schůzku na vládě. Pozvat chce prezidenta a šéfy parlamentních komor a zahraničních výborů Sněmovny a Senátu. Znamená to, že na rozdíl od Klause, nepočítá s komunisty.

Klaus pak v Lánech oznámil, že i on plánuje pokračování svých setkání. Na příští čtvrtek svolává na Hrad jednání s 20 poslanci zahraničních výborů Sněmovny a Senátu a též výborů pro evropskou integraci. Mezi nimi komunisté zastoupeni jsou.