"Právě Salesiáni dona Boska budou mít na starosti nejen činnost ve středisku, ale také v kostele," řekl administrátor farnosti Vojtěch Glogar.

Z poloviny přispěli věřící

Zlínskou farnost k nákladné investici přiměla dlouhodobě neutěšená situace při využívání Kostela svatého Filipa a Jakuba v centru města. Při významnějších slavnostech nebylo často v kostele k hnutí, mnozí věřící se třeba o Vánocích či Velikonocích dovnitř ani nevešli. V novém kostele bude po dokončení všech lavic 350 míst k sezení a 200 k stání. Rozpočet stavby, zahájené v lednu 2000, se původně odhadoval na 67 miliónů korun. O to, že je nakonec podstatně nižší, se zasloužili dobrovolníci, kteří tam odpracovali přes 30 tisíc brigádnických hodin.

"Náklady na stavbu byly 50 miliónů korun, z toho 23 miliónů jsou ze sbírek věřících, osm jsme dostali od města a 1,5 miliónu od zahraničních dárců. Zbytek pokryl úvěr," upřesnil Glogar. Vybavení přišlo na 10 miliónů a úprava prostor před kostelem na 5 miliónů korun.

Pod kostelem hřiště

Nové kostely se dnes budují jen vzácně. I proto si svěcení, vedené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, nenechaly ujít stovky věřících. "Na Zlínsku se od roku 1989 postavilo jen kolem pěti nových kostelů, je to totiž velmi nákladná záležitost," řekl František Chvatík z ekonomické rady zlínské farnosti. Podle něj je důležité, že areál nabídne také prostor pro zájmovou činnost mladých a pro sport. Pod kostelem vyrostlo hřiště s umělým trávníkem pro kopanou, volejbal, tenis či nohejbal. Uvnitř areálu je posilovna. Věřící tam najdou rovněž učebny nebo ubytovnu řeholní salesiánské komunity.

Zpočátku se budou mše v novém kostele konat dva dny v týdnu. "Přes prázdniny, kdy lidé odjíždí na dovolené, budou mše v úterý v 18 hodin a v neděli v 8 a 10 hodin. Po prázdninách provoz upravíme," upřesnil Glogar. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se ve Zlíně přihlásilo ke katolické církvi 28 tisíc obyvatel. Bohoslužby navštěvují pravidelně každou neděli asi 4 tisíce věřících.

Kostel v číslech
Rozměry budovy šírka 22, délka 22, výška 10,5 metru
Výška věže včetně kříže 30 metrů
Počet míst k sezení 350, k stání 200
Tři zvony vysvěceny v září 2002