Dozorový žalobce Boris Havel k tomu včera Právu řekl: ,"Informaci mohu potvrdit. I mě překvapilo, že akcii společnosti Regionální fondy, kam peníze převedli a která disponuje s veřejnými prostředky pocházejícími z Phare, měl obviněný doma. Přitom byla klíčem k takové částce.

Na dotaz, zda o tom ministerstvo informoval, Dvořák uvedl, že ne. Na další otázku, proč zmíněnou akcii ministerstvu nepředal, odmítl odpovědět. Přitom měla být buď v rukou orgánu státu nebo alespoň uschována u notáře, nebo v úschově banky".

Žalobce: případ dotáhneme do konce

Dvořák sice přiznal, že akcii měl doma, ale jinak mlčel. "Na dotaz, na kolik měl pojištěný byt a zda se pojištění vztahovalo i na případ odcizení či zničení akcie, odmítl odpovědět," dodal Havel. Experti kriminalistického ústavu nyní uvedenou akcii zkoumají.

Pravost akcie je důležitá, protože 144 miliónů na kontě Regionálních fondů může ovládat jen ten, kdo akcii má. Experti to nemají jednoduché. Akcie nemá žádné krycí znaky a byla navíc přeložena, což je u takového dokumentu velmi neobvyklé. Takže ověřují její pravost a písmoznalci stále zkoumají pravost podpisu na akcii. Ten má patřit Formanovi.

"Akcii přeložila obviněná Kamila Jarošová. Jako důvod uvedla, že v menším formátu je skladnější. Čekáme na výsledky expertních šetření. Mohu veřejnost ujistit, že ve vyšetřování a shromažďování důkazů budeme pokračovat," poznamenal Havel. Českým vyšetřujícím orgánům se s pomocí soudů podařilo zajistit 152,4 miliónu. Po dalších zhruba 27 miliónech pátrají nejen v ČR.

Z deseti obviněných jsou tři ve vazbě. Ostatní jsou vyšetřování na svobodě. Skupině hrozí až 12 let vězení.