V nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to řekl ředitel NBÚ Jan Mareš. Současně oznámil, že nový dotazník, jenž platí od začátku letošního roku, by měl být k žadatelům shovívavější.

Proti detailnímu prověřování ale protestují zejména piloti, neboť to považují za zasahování do soukromí. Na jejich stranu se přidal také Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle prezidenta Českého sdružení dopravních pilotů Radomila Kratochvíla jdou české prověrky leteckého personálu nad rámec zvyklostí v evropských zemích. Proto spoléhají na změnu zákona, který by měl přísné prověřování zmírnit.

Změkčení ohlásil v uplynulých dnech již poslanec Eduard Vávra (ODS), který chce navrhnout změnu do zákona o civilním letectví. Letecký personál by podle něj neprověřoval NBÚ, ale Úřad pro civilní letectví. K získání osvědčení o bezpečnostní způsobilosti by pak stačilo prokázat, že žadatelé nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, pro který by nesplňovali požadavky na bezúhonnost a spolehlivost.

Dosud musí letecký personál vyplňovat šestnáctistránkový dotazník, v němž nechybějí otázky např. na majetkové poměry žadatele či informace o jeho stycích v zahraničí.