Ostatní škodliviny, jako jsou oxid siřičitý a oxid dusičitý, jsou v Ústeckém kraji pod svými imisními limity.

Podle pátečních údajů z informační telefonní linky 14110 je kvalita ovzduší v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě a Chomutově velmi špatná, v Teplicích špatná. Stále proto platí upozornění zejména pro těhotné ženy, děti do tří let, starší a nemocné lidí, aby omezili pobyt venku.

Ústečtí meteorologové neočekávají v nejbližších dnech radikální změnu inverzního charakteru počasí.

Počátkem 90. let dusil obyvatele severních Čech zejména v zimě oxid siřičitý, jehož vysoké koncentrace vedly až k vyhlašování regulačních stupňů. V důsledku masivního odsíření severočeských tepelných elektráren nedosahují koncentrace oxidu siřičitého v severočeském ovzduší v posledních zimách žádných extrémních hodnot.

"Zvyšování koncentrací poletavého prachu je nutné připsat zvýšené automobilové dopravě a opětovně rostoucímu počtu lokálních topenišť," sdělil Právu Martin Novák z ústecké pobočky ČHMÚ.