"Upozorňujeme na zvýšené koncentrace prachu, doporučujeme omezit pobyt venku na dobu nezbytně nutnou." Takovouto zprávu dostali obyvatelé ve středu do svých mobilních telefonů prostřednictvím krizových SMS.

Varování pro děti a nemocné

"Třikrát vyšší koncentrace prachu v ovzduší se staly důvodem, proč město opět využilo tuto SMS zprávu. Týkala se především dětí, astmatiků a dalších, kteří trpí onemocněním dýchacích cest. Zprávu přednostně obdrželi ředitelé základních a mateřských škol," informoval Právo primátor Petr Gandalovič.

Hlavním zdrojem prachu v současném nepříznivém inverzním rázu počasí jsou především lokální topeniště a doprava. Nárůst cen elektřiny a plynu bohužel způsobil, že se někteří majitelé rodinných domků vrátili k neekologickému využívání tuhých paliv.

Policie dohlíží na silnice a staveniště

"Tomu lze samozřejmě těžko zabránit. Uložil jsem městské policii, aby začala důsledně sledovat situaci na silnicích i staveništích - jde například o to, aby nákladní vozy nepřevážely sypké a prašné materiály bez zakrytí", dodal Gandalovič.

Vyšší koncentrace prachu v ovzduší se v Ústí objevují poměrně často, ale většinou na velmi krátkou dobu. Nynější prognóza však hovoří o tom, že by tato situace mohla trvat až do poloviny příštího týdne.

Problémy také na severu Moravy

Zhoršené ovzduší trápí od začátku týdne také obyvatele na severní Moravě. Krajský úřad vyzval starší občany a děti, aby se venku zdržovali co nejméně. [celá zpráva]