Důvodem bylo nedávné setkání Rumla s šéfem Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Berndem Posseltem a jeho účast na otevření kanceláře SL v Praze.

Podle předsedkyně ČSBS Anděly Dvořákové se asi před 14 dny přihlásil Ruml, že chce hovořit na Kobyliské střelnici. "Tajemník našeho organizačního oddělení Mochal ho však informoval, že tam vystoupí pan Rychetský. Senátor Ruml se rozzlobil a písemně žádal Svaz, aby mu bylo zasláno rozhodnutí předsednictva ČSBS proti jeho projevu. Pan Mochal mu tehdy řekl, že si vybíráme a že se nám nelíbí jeho aktivita, co se týče landsmanšaftu," zdůraznila Dvořáková s tím, že Český svaz bojovníků za svobodu je pořadatelem pietních aktů a dva měsíce předem si zajišťujeme na jednotlivé akce významné politiky.

Dostal to písemně

Současně Dvořáková předložila Právu část písemné korespondence se senátorem. Předsednictvo ČSBS 29. dubna potvrdilo své zamítavé stanovisko k Rumlovým slovním vystoupením při vzpomínkových akcích a o den později mu to oznámilo písemně.

Zároveň Rumlovi připomnělo činnost Posselta, který hlasoval proti přijetí ČR do EU a Česko-německou deklaraci z roku 1997 označil za cár papíru.

Rumla zlobilo také to, že k jeho schůzkám s Posseltem mu psali jednotliví odbojáři kritické dopisy. Ruml jim poradil, aby si ČSBS otevřel kancelář v Mnichově, přiznal, že mj. s Posseltem hovořil také o "symbolickém odškodnění" odsunutých a odmítl Posselta zařadit mezi extremisty.

Ruml: Je to nedůstojné

Ruml na záležitost reagoval v úterý slovy: "Nemůžou mi bránit jako zástupci Senátu v účasti." (V tom mu ČSBS nebránil - pozn. red.). Dodal, že na projev, který v minulých letech při takových příležitostech pronášel, rezignoval. "Připadá mi nedůstojné pietních aktů takhle se handrkovat nad mrtvými," mínil.

Postoj ČSBS mu připadá nesprávný. Důsledky z něj ale vyvozovat nebude. K faktu, že ČSBS považuje senátorovu účast za nevhodnou vzhledem k jeho kontaktům s landsmanšaftem poznamenal: "Ujistil jsem je, že ty vztahy jsou naprosto neškodné z hlediska jejich pohledu na věc." Dále dodal, že bojovníky za svobodu ubezpečil, že je v kontaktu jen s těmi sudetskými Němci, kteří prohlásili nacismus za zločin proti lidskosti.

"Patrně to chce nějakou dobu, než si vysvětlíme vzájemné pozice," uvedl Ruml, který se zúčastní i čtvrteční vzpomínky na Vítkově.