Při prvním jednání ochránci přírody upozornili těžaře, že chtějí pracovat v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Děvín a doporučili jim šikmý vrt z území mimo oblast zpřísněné ochrany. MND však podaly žádost o sondu v původně navržené lokalitě.

Podle tiskové mluvčí společnosti Marie Pressburgerové záměr není v rozporu s potřebami ochrany přírody, vrt je údajně navržen jako úhybový do míst mimo chráněná území.

Ministerstvo životního prostředí přeneslo rozhodovací kompetence na Správu CHKO Pálava v Mikulově. Vrt má jít až do hloubky asi 2650 metrů, je ale situován do lokality s trojnásobným statutem ochrany.

Oblast Děvína je součástí biosférické rezervace a Chráněné krajinné oblasti Pálava a současně i územím s nejvyšším stupněm ochrany, kterým je na Mikulovsku Národní přírodní rezervace Děvín.