Podle Miklíkové museli ale nejdřív vyřešit technický problém: obávali se, že by při takových převozech mohlo docházet k opakovanému znečištění služebních vozů, které by pak kvůli nutnosti dezinfekce byly vyřazeny z další služby v ulicích.

"Nyní už máme k dispozici vozidlo v barvách policie, které je uzpůsobeno k převozu podnapilých osob. To obsluhují vždy dva policisté na směnu. Pokud se stane, že vozidlo je znečištěno, má policie připraveno vozidlo náhradní," uvedla Miklíková. Navíc podle ní proběhlo jednání mezi Policií ČR, pražskou městskou policií, magistrátem a záchrankou, ze kterého vzešla předběžná dohoda o součinnosti těchto složek.

"Zástupci městské policie přislíbili, že budou mít rovněž k dispozici vozidlo v barvách městské policie speciálně upravené k převozu podnapilých osob, které bude možno rychleji a lépe dezinfikovat," přiblížila mluvčí. Doplnila, že osádku vozidla budou tvořit vždy dva strážníci městské policie a jeden příslušník Policie ČR.

Předběžná dohoda předpokládá, že pokud bude podnapilá osoba vykazovat viditelná zranění, postihne ji záchvat, případně bude jevit další příznaky závažnějšího charakteru, bude ji k ošetření transportovat sama záchranka.

I když nový zákon se v tomto bodě už začal plnit, dál pokračuje snaha toto jeho ustanovení zrušit a zbavit policii práce, která jí podle policejního prezidia nepřísluší. "Na něco takového jsou policisté příliš drahá pracovní síla," zdůvodňuje mluvčí prezidia David Kubalák, proč policie chce dál prostřednictvím ministerstva vnitra usilovat, aby bylo příslušné ustanovení ze zákona vypuštěno.