Dále příloha přináší odpovědi na otázky, které si jistě každý uchazeč o terciární vzdělávání klade: Jaké jsou kde šance. Jak co nejlépe zvládnout přijímačky? Kde se dá lépe uspět? Součástí přílohy jsou i ukázky vybraných testů z některých vysokých škol.

Přinášíme i anketu s cennými zkušenostmi vysokoškoláků, podrobné informace o vyšších odborných školách, které u nás sice nejsou úplně neznámé, přesto ale někdy opomíjené.

Všichni, kdo hodlají zkusit štěstí u přijímaček na vysoké školy, musí počítat s tím, že ani letošek nebude výjimkou a na některé vysněné fakulty vysokých škol se dostane zhruba jen třetina hlásících se studentů.

Nejmenší šance v roce 2005/2006
pořadí škola fakulta úspěšnost (v%)
umělecké školy
1.-2. VŠUP nemá fakulty 10,4
1.-2. AMU Fakulta filmová a televizní 10,4
3. VUT Fakulta výtvarných umění 12,2
4. AVU nemá fakulty 12,5
5. AMU Divadelní fakulta 16
6. UJEP Fakulta užitého umění a designu 17,3
7. JAMU Divadelní fakulta 18,5
8. Univerzita Pardubice Fakulta restaurování 35,9
9. AMU Hudební fakulta 38,4
10. JAMU Hudební fakulta 40,5
jiné fakulty
1. Masarykova Univerzita Brno Právnická fakulta 15,4
2. Karlova Univerzita Praha Právnická fakulta 17,0
3. ZČU Plzeň Právnická fakulta 17,2
4. UK Praha Fakulta sociálních věd 18,4
5. UK Praha 2. lékařská fakulta, 19
6. UP Olomouc Právnická fakulta 20,4
7. MU Brno Fakulta sportovních studií 20,7
8. MU Brno Fakulta sociálních studií 22,7
9. VFU Brno Farmaceutická fakulta 26,3
10. MU Brno Ekonomicko-správní fakulta 27,0

Kdo míří na prestižní obory prestižních univerzit, měl by vědět, že tu konkurence bude ještě větší - podle předběžných odhadů uspěje zhruba pětina uchazečů. Kam jinam se hlásit v případě neúspěchu? I na to odpoví mimořádná příloha.

Více čtěte ve čtvrtečním Právu