I když nejsou Tři králové uvedeni v oficiálním kalendáři katolické církve, Kapšar, Melichar a Baltazar se objevují i v našich ulicích. I západní křesťané slaví 6. ledna svátek Zjevení Páně.

Koledování a další původní české vesnické zvyky spojené se 6. lednem se už vytrácejí. Vychází z nich ovšem v nové podobě Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. V mnoha místech ČR tak během týdne mohli lidé potkat Kašpara, Melichara a Baltazara, jak sbírají peníze pro charitativní účely.

Při žehnání domů se na dveře svěcenou křídou dosud píše K+M+B. Nejde však zřejmě o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu.

V ČR je nejvíce pravoslavných mezi cizinci

Tři králové podle evangelia svatého Matouše dorazili k narozenému Ježíši později. A tak i Baltazar, Kašpar a Melichar přicházejí do ulic 6. ledna a nikoli 24. prosince. Západní křesťané věří, že 6. ledna se Ježíš zjevuje i nevěřícím lidem.

Pro pravoslavné je 6. leden nejdůležitějším svátkem Vánoc. Podle Ekumenické rady církví má v Česku pravoslavná církev přes 20 tisíc věřících. Nejméně 100 tisíc lidí se k ní hlásí mezi cizinci pobývajícími v ČR.