Více než dvě třetiny Čechů (70 procent) by také snížili podporu pro nezaměstnané, pokud by nevzali méně placenou nabízenou práci. Většina lidí souhlasí s tím, aby byly zvýhoděné podniky, které vytvářejí nová pracovní místa. Vláda ČSSD podporuje příliv zahraničních investic do ČR i daňovým zvýhodňováním zahraničních firem.

Podpora některých reforem (v %)
Podporuje Nepodporuje
Nepodporovat nezaměstnané, kteří nevezmou i méně placenou práci 70 23
Podpora podnikům, které vytvářejí nová pracovní místa 84 10
Zavést školné na vysokých školách 29 57
Placení za návštěvu lékaře 18 77
Zavedení rovné daně 29 51
Minimální důchod na úrovní životního minima 15 73
Zdroj:CVVM

Zavedení školného by v listopadu nevyhovovalo 29 procentům občanů. Menšina lidí (32 procent) však v listopadu podporovala myšlenku stejného příspěvku na děti bez ohledu na příjem rodičů.

Rovná daň nemá ani velkou podporu u voličů ODS

Zavedení rovné daně, které je jedním z hitů nejsilnější opoziční ODS, však většinou nepodporují ani voliči občanských demokratů. Myšlenka nízkého důchodu dokonce nalezla pochopení jenom u 24 procent sympatizantů ODS. 

Voliči ČSSD a KSČM by minimální důchod podpořili jenom v 12 procentech případů. Přívrženci soc. dem. by drtivou většinou podporovali finančně ulehčit podnikům, které vytvářejí nové pracovní příležitosti.