Trestní oznámení na Zelenou podal zástupce ředitele krajské policejní správy v Plzni Jan Brázda pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle něho se snažila zasahovat do netrestního řízení a personálních záležitostí policie, což je v rozporu s kompetencemi státního zástupce.

Poláková už dříve rozhodla, že Zelená svým postupem nepochybila. Brázda si ale podal stížnost a VZS nařídilo jeho podání znovu prošetřit s tím, že Poláková při původním rozhodování ve svém postupu pochybila.

Inspekce ministra vnitra pod dozorem Zelené vyšetřovala Brázdu a tachovského policejního ředitele Jaromíra Knížete za to, že proti technařům v Boněnově nezasáhli. Z vyšetřování vyplynulo, že vysoce postavení policisté nespáchali trestný čin, ale spis inspektoři z pokynu Zelené předali krajskému policejnímu řediteli Antonínu Moltašovi s návrhem na kázeňské projednání přestupku. Ten tehdy kázeňské řízení zastavil s tím, že nešlo ani o přestupek.

Zelená se pak Moltaše několikrát písemně dotazovala, jak byla věc vyřízena. Potom napsala dopis ministrovi vnitra Františku Bublanovi, ve kterém se dožadovala přezkoumání rozhodnutí ředitele správy s tím, že oba policejní důstojníci podle jejího názoru selhali a poškodili dobrou pověst policie.

Policista: Nejednala podle předpisů

Brázda se proti jejímu postupu ohradil s tím, že taková aktivita jí nepřísluší, neboť ze závazného pokynu nejvyšší státní zástupkyně (NSZ) vyplývá, že státní zástupce není oprávněn požadovat od orgánu, jemuž odevzdal věc ke kázeňskému vyřízení, zprávu o výsledku projednání přestupku nebo kárného provinění.

Poláková, která v původním rozhodnutí svoji podřízenou podržela, argumentuje tím, že interní pokyn NSZ, který měla Zelená porušit, je už překonaný, protože ve své podstatě brání státnímu zástupci, aby se podílel na prevenci kriminality, kterou mu ukládá novela zákona o státním zastupitelství.

"V jednání krajské státní zástupkyně jsme shledali drobná pochybení proti postupu upraveném vnitroresortním předpisem jakož i formální pochybení v tom, že nesprávně vyhodnotila prvotní podání pana Brázdy jako stížnost na příslušnou státní zástupkyni a nikoliv, jak měla, jako podnět k výkonu dohledu nad jejím postupem. Tím se nevypořádala se vším, co bylo obsahem prošetřovaného podání," řekla Právu mluvčí VSZ v Praze Irena Zadražilová.

Podle ní předmětná formální pochybení nejsou takové povahy, aby si vyžádala přijetí konkrétních opatření ve vztahu ke krajské státní zástupkyni.