Češi si podle údajů CVVM myslí, že základním měřítkem mzdy by měl být odvedený výkon v práci. Jako nejspravedlivější zásadu pro výši příjmů uvedlo 40 procent dotázaných pracovní nasazení. Dalšími důležitými faktory pro výši platů jsou podle Čechů i obtížnost práce či dosažená kvalifikace.

Chudí lidé zdůrazňovali důležitost ohodnocení práce podle vynaložené námahy. Starším respondentům se zdál důležitý vliv věku, podle nich by zkušenost měla být jedním z důležitých faktorů při určování výše platů.

Lidé si však nepřejí zvětšování rozdílů mezi bohatými a chudými. Pro solidaritu chudých s bohatými se vyslovili lidé ze všech vrstev, ovšem lépe placení podnikatelé se pro zmenšování rozdílů různých příjmových skupin vyslovovali s menším nadšením než důchodci a nezaměstnaní.

Má stát usilovat o zmenšení rozdílů mezi bohatými a chudými? (listopad 2005) 
Určitě ano 39 % 
Spíše ano 33 %
Spíše ne 17 %
Určitě ne 4 %
Neví 7 %
Zdroj:CVVM

I když si lidé většinou nepřejí rozevírání platových nůžek mezi bohatými a chudými, jenom 14 procent Čechů by souhlasilo s vyšším výběrem daní, aby stát mohl dát sociálně slabým více. Stát by měl podle 43 procent lidí vybírat stejné daně. Podle 36 procent občanů by odvody do státní pokladny měly být dokonce nižší, stejně jako příspěvky pro nezaměstnané, či sociálně ohrožené spoluobčany.