Přechody na turistických stezkách 21. března kvůli válce v Iráku jednostranně uzavřela polská strana. "I když šlo o jednostranný akt Poláků, nezbylo nám, než ho respektovat," poznamenal Martin Vondrášek z Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Hradci Králové.

Pětice krkonošských přechodů tak do prvního májového víkendu prakticky osiřela. Turisté, kteří bezpečnostní počin Poláků ignorovali, riskovali tvrdé postihy. Metlou na turisty nerespektující přechodné uzavírky přechodů se stal Velikonoční týden, kdy v síti pohraniční policie uvízlo téměř padesát hlavně německých a polských turistů. "Nešlo o formální záležitost. Probíhala mimořádná opatření proti nelegálním přechodům," dodal Vondrášek.

Turisty neodradila ani vichřice

Invazi turistů o víkendu opět čelily hlavně krkonošské přechody u bývalé Obří boudy, uzavřené Luční boudy a Harrachově. Davy Poláků a Němců stoupaly přes znovu otevřené přechody vzdor vichřici cestou na 1602 metrů vysokou Sněžku, odkud je vítr nesfoukl často jenom díky ocelovým lanům.

"Lidé na přechodech na turistických stezkách bezpodmínečně potřebují platný cestovní pas. Nelze jako na ostatních přechodech využít malého pohraničního styku, který se vztahuje na obyvatele příhraničních okresů, jimž normálně stačí občanka. Žádali jsme o to také na turistických stezkách, ale bohužel marně," podotkl Vondrášek.

Předražená Sněžka

Otevřené přechody na krkonošských hřebenech přivítal i personál horských bufetů cenově odstupňovaných podle nadmořské výšky. Rozdílnost cen výmluvně dokumentovalo devadesát korun za párek a čaj v bufetu u horní stanice lanovky na Sněžce a poloviční láce na Luční boudě, kde funguje alespoň provizorní bistro.

"Nedivte se, musíme to nosit nahoru v batohu," kontrovala udiveným turistům servírka ze Sněžky, jako kdyby neměla lanovku u nosu. Ceny na Luční boudě, kam se kvůli sněhovým dunám nyní nelze dostat jinak než pěšky, přitom nikdo nekomentoval.