Forman a Špaček usilovali o finance s projektem Pražského technologického fondu. Předložila ho společnost Societas Rudolphina, o. s., v jejíž správní radě zasedají. Veřejnost se o všem dozvěděla až na včerejším zasedání zastupitelstva díky dotazu zastupitele Michaela Hvížďaly (nestraník). Pražský primátor Pavel Bém (ODS) poté uvedl, že o obvinění obou mužů ví, ale "ctí presumpci neviny".

Zastupitelstvo nakonec projekt kvůli nízkému bodovému hodnocení neodsouhlasilo.

Rada nevidí problém

Z rozhodnutí Rady hl. města Prahy měla Societas Rudolphina, o. s., získat přes 3,6 mil. Kč. Další peníze z fondu regionálního rozvoje Evropské unie, téměř 9,5 mil. Kč, a státního rozpočtu, 6,3 mil. Kč - celkem téměř 20 miliónů korun. Do dvou let za ně chtěla vybudovat Pražský technologický fond. Ten by se údajně snažil o využití možných patentovatelných akademických výzkumů a poznatků v praxi.

"Osobně se domnívám, že hodnocení projektů probíhalo podle jasných kritérií a ty spoluvypracovatelé projektu řádně splnili. Kvalita projektu podle mého názoru nesouvisí se jménem - osobou předkladatele. Z celého postupu mám pocit dobře odvedené nezaujaté práce úřadu. To, že probíhá trestní stíhání některých osob, by nemělo mít vliv na hodnocení předkládaných projektů," sdělil Právu Petr Hulinský, předseda soc. dem. Praha. Podpořil tak stanovisko Béma.

Ministerstvo jako poslední

Souhlas Prahy je při přidělení peněz rozhodující. Konečné slovo má sice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), řídící orgán v přidělování dotací ze strukturálních fondů EU, ale to hodnotí spíše formality. "Projekty můžeme zastavit. Stává se tak nejčastěji kvůli formálním nedostatkům," sdělila Právu náměstkyně MMR Věra Jourová. Na dotaz, zda lze nedoporučit projekt trestně stíhaných osob, reagovala: "S takovým případem jsme se ještě nesetkali."

"Osobně za vše ručím. Jsem si jistý, že jak Špaček, tak Forman jsou nevinní. Nebyli dosud ani souzeni," řekl předseda správní rady Societas Rudolphina, o. s., Ivan Dvořák.

Trestní stíhání

Forman a Špaček jsou od začátku listopadu s dalšími osmi společníky stíháni pro podezření ze zpronevěry fondů Phare EU. Přes Nadaci pro rozvoj regionů se měli obohatit o 229 mil. Kč, které v ní zbyly z celkem 317 miliónů, jež Unie od roku 1994 poskytla na projekty rozvoje podnikání v ČR. Z likvidačního zůstatku nadace se měli snažili odstranit nejdříve 144 mil. Kč, a pak 85 mil. Kč. Vyšetřování je vedeno pod dozorem vedoucího oddělení ochrany zájmů EU pražského vrchního státního zastupitelství Boris Havel. Případ sleduje bruselský Úřad pro boj s podvodným jednáním.