VZP má největší resty podle zástupců nemocnic v placení péče pro léčebny dlouhodobě nemocných a zdravotnickým zařízením pro následnou péči.VZP prý neplatí za péči tak, jak by podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví měla. Dává pouze zálohy, a to podstatně nižší.

VZP vyvíjí podle Fialy na nemocnice  "nepřípustný nátlak", když snižuje platby za péči kvůli tomu, že zdravotnická zařízení mají menší počet lékařů a sester, než by podle vyhlášky měly mít.

VZP prý požaduje atestace, ty ale byly de iure zrušeny

Nemocnice musejí podle VZP vykázat dostatek lékařů se vzděláním v podobě atestací, přitom od dubna 2004 v Česku oficiálně atestace neexistují. Od toho dne platí zákon o způsobilosti k výkonu povolání lékaře. "Ačkoli tímto zákonem nebyla dotyčná tabulka přímo zrušena, nelze ji vykládat v rozporu se zákonem a pomíjet skutečnost, že tímto zákonem byla zrušena nepřímo," upozornil Fiala.

Postup VZP je podle Fialy neslučitelný s ústavou a Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo zdravotnictví podle Fialy již v září přiznalo, že tento postup VZP je "účelový a diskriminující".