Posouvání časů však nelze podle autorů analýzy trestat. "Monitoring prokázal, že k posunům ve vysílacích časech dochází na všech čtyřech celoplošných televizních stanicích. V drtivé většině jsou anoncované začátky pořadů odsouvány reklamními bloky," zní jeden ze závěrů analýzy, kterou v úterý rada zveřejnila na svých internetových stránkách.

Nejmenší průměrné zpoždění měl program ČT2 (1,7 minuty), následuje ČT1 (2,5 minuty), Nova (5,8 minuty) a Prima (6,6 minuty). V případě ČT2 bylo důvodem posouvání začátků pořadů téměř výhradně protahování sportovních přímých přenosů, u ostatních tří stanic vidí úřad rady hlavní důvod zejména v natahování reklamních bloků. Výjimkou rovněž není, když televize z důvodu prodloužení sportovního přenosu následující pořad z programu zcela vyřadí, aby skluz ve vysílání vyrovnala.

Posuny podle analýzy často způsobují rovněž přímé přenosy slavnostních večerů, charitativních koncertů, v jejichž průběhu lidé telefonují a posílají peníze, nebo mimořádných zpravodajských relací, třeba v době katastrof.

Stížnosti diváků

Zatímco dva programy ČT a Nova vysílaly své pořady buď v plánovaný čas nebo se zpožděním, Prima navíc odstartovala několik dílů reality show VyVolení dokonce ještě dříve, než původně avizovala. Podle autorů analýzy bylo patrně cílem dřívějšího začátku získání co největšího podílu diváků.

Nejvíce "urychlený" start měl díl VyVolených ze 26. srpna, který začal o pět minut dříve proti původnímu plánu. Prima zaznamenala i rekord v délce zpoždění. Pořad Blackjack začal 19. září až ve 22:28 namísto ohlášených 22:05.

Analýzou rada reagovala na četné stížnosti diváků, které na radu přicházely. "Oddělení programu se domnívá, že nedodržování anoncovaných vysílacích časů je projevem nezodpovědnosti vůči divákovi. Z hlediska zákona o vysílání však není tento problém uchopitelný. Pro zásah v rámci správního řízení v zákoně chybí opora," dodali autoři na závěr analýzy.