Zvýšení důchodového věku by nemělo být skokové, ale postupné. V třiašedesáti by tedy měli muži a bezdětné ženy začít odcházet až někdy za deset let. Na návrhu se shodla ministerstva financí i práce a sociálních věcí. Pokud se na něm shodnou koaliční partneři, budou muset ve Sněmovně prosadit změnu důchodového zákona.

Rovnost mezi muži a ženami

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach zdůvodňuje záměr tím, že Evropská unie považuje rozdílný věk odchodu do penze pro muže a ženy za dočasnou výjimku, kterou nehodlá tolerovat donekonečna, neboť i zde má platit zásada rovného zacházení. "A v tomto případě jsou diskriminováni muži," uvedl Škromach.

Návrh počítá s pokračováním v současné praxi, kdy se každoročně - už od roku 1996 - mužům zvyšuje hranice odchodu od důchodu o 2 měsíce a ženám o 4 měsíce, aby v roce 2007 odcházeli do penze muži v 62 letech a ženy podle počtu vychovaných dětí v 57 až 61 letech.

Letos tedy získají nárok na penzi muži ve věku 61 let a čtyři měsíce a bezdětné ženy v 59 letech a osmi měsících.

Prodlužovalo by se i po roce 2007

V prodlužování důchodového věku by se tedy podle ministrů pokračovalo stejným tempem i po roce 2007, přičemž cíle 63 let by se dosáhlo u mužů a bezdětných žen někdy kolem roku 2013. Ženy, které porodily dvě děti, by tak začaly odcházet do důchodu v 63 letech někdy kolem roku 2019 a ženy, které měly pět či více dětí, v roce 2025.

Změna by měla být provedena už od ledna 2005 bez ohledu na to, zda mezi ministry padne dohoda o zásadní důchodové reformě. Reforma by totiž měla přinést zcela nový systém výpočtu penzí, který by měl více odpovídat zásluhovosti. Mělo by - zjednodušeně řečeno - platit: co jsi do systému vložil, to si v důchodu odneseš. V tom případě by rozhodujícím kritériem pro výpočet penze byla doba pojištění, tedy počet odpracovaných let a výše výdělků, tedy pojištění.

Administrativně stanovená věková hranice by zcela ztratila na významu a byla by zrušena. Každý sám by rozhodoval, zda odejde do penze v pětapadesáti, nebo třeba v sedmdesáti letech. Předběžnou výši důchodu by se každý dozvěděl každoročně ze svého individuálního účtu.

Zrušit dočasně krácené předčasné důchody

Ministři se asi pokusí prosadit i návrh na úplné zrušení možnosti odejít do dočasně kráceného předčasného starobního důchodu.

Do tohoto typu předčasného důchodu může dnes odejít člověk, kterému do řádného penzijního věku scházejí až dva roky a je půl roku veden v evidenci nezaměstnaných. Dočasně krácený se mu říká proto, že po dosažení řádného důchodového věku se těmto lidem důchod přepočítá na normální, nekrácenou výši.

Ministři počítají s tím, že ponechána by byla pouze možnost odchodu do trvale kráceného předčasného starobního důchodu. Do tohoto důchodu mohou odejít lidé až o tři roky dříve a z jakýchkoliv důvodů. Není tam tedy podmínka evidence u úřadu práce. Důchod však zůstává krácen až do konce života. Podle informací Práva tím chtějí ministři snížit motivaci starších lidí odcházet do předčasných důchodů, a naopak je motivovat, aby se snažili zůstávat v práci co nejdéle.