Čechům jsou podle průměru ze škály nejsympatičtější vědci, lékaři, dále zemědělci, horníci, chudí lidé a populární umělci. Dále pak kopáči, řadoví úředníci, podnikatelé, manažeři a policisté. Nejhůře v průměru naopak dopadli miliardáři a politici.

Dělnické profese jako horníci a kopáči, ale například i chudí lidé, jsou výrazně sympatičtější lidem starším 45 let než mladším. Respondenti ve věku do 29 let naopak chovají větší sympatie k manažerům a populárním umělcům než pětačtyřicátníci a starší. Co se týče pohlaví, ženy výrazně častěji než muži hodnotily jako velmi sympatické populární umělce, lékaře, vědce a řadové úředníky.

Lidem s vysokoškolským vzděláním jsou horníci, kopáči, ale také populární umělci méně sympatičtější než osloveným se vzděláním středním a nižším, respondenti se základním vzděláním naproti tomu významně méně častěji než ostatní vzdělanostní kategorie lidí hodnotili jako velmi sympatické vědce.

Příznivcům KSČM a KDU-ČSL jsou více než příznivcům ODS sympatičtí horníci, příznivci ČSSD častěji než příznivci jiných politických stran uváděli, že jsou jim sympatičtí policisté.

Průzkumu se zúčastnilo 1060 respondentů ve věku od patnácti let.

Sympatie k různým sociálním skupinám
Skupina Průměr ze škály
Vědci 1,89
Lékaři 2,24
Zemědělci 2,40
Horníci 2,45
Chudí lidé 2,75
Populární umělci 3,13
Kopáči 3,18
Řadoví úředníci 3,44
Podnikatelé 3,59
Manažeři 3,72
Policisté 3,82
Miliardáři 4,90
Politici 5,17
Zdroj: CVVM