Podle církví je eutanazii nepřípustným způsobem usmrcení člověka. Ve společném prohlášení křesťanů, židů a muslimů vyjádřili představitelé různých konfesí podporu důstojnému umírání, kterým není podle nich usmrcení na žádost.

"Aktivní euthanasie není slučitelná s lékařskou etikou - s Hippokratovou přísahou, aktivní eutanazie je zabití," prohlásil předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Ve Sněmovně se proti eutanazii postavili především lidovci, kterým vadilo, že neexistuje dolní hranice trestu za usmrcení na žádost. 

Vlk: Zastáváme se života

"Zastáváme se života, to je naše povinnost," řekl  kardinál Miloslav Vlk. Katolická církev podle něj není pro umělé udržování života, pokud by to bylo jen přispěním přístrojů. "V případech, kdy je jasně zjištěno, že se život nemůže vrátit, je dovoleno přístroje odpojit," uvedl šéf českých katolíků.

Církve a náboženské společnosti považují za nepřípustné, aby byl u někoho vytvářen pocit, že je již jen břemenem, a on se musel sám před sebou či před druhými omlouvat, že ještě vůbec žije. Představitelé tří velkých světových náboženství v ČR proto odmítají ukončení života nemocného člověka pomocí smrtícího prostředku.