Kromě politiků a policistů jsou podle průzkumu v ČR ke korupci náchylní i čeští soudci. Šetření s názvem Globální barometr korupce 2005 se zúčastnilo přes 55 tisíc dotázaných z 69 zemí.

Světová veřejnost na rozdíl od českých respondentů spatřuje větší nebezpečí v parlamentech, které na žebříčku nejzkorumpovanějších institucí řadí na druhou pozici za politická uskupení.

Oslovení se vyjadřovali k tomu, které instituce považují za nejzkorumpovanější. Využívali při tom stejné hodnocení jako ve škole, tedy na škále od jedné do pěti, kdy pětka představuje nejhorší výsledek a jednička nejlepší.

TI: 11 až 30 procent Čechů zaplatilo za rok úplatek

Politické strany získaly celkové hodnocení 4,0 a zákonodárné sbory 3,7. Policie si v celosvětovém srovnání vysloužila známku 3,6 a soudnictví 3,5. U dotázaných v ČR obdržely politické strany a policie shodné hodnocení 3,7. Soudům a parlamentu Češi přidělili známku 3,4, respektive 3,3.

Autoři průzkumu odhalili, že Česko patří vedle Rumunska, Litvy, Řecka, Bolívie a Ukrajiny k zemím, v nichž za poslední rok 11 až 30 procent dotázaných jedinců zaplatilo úplatek.