Celní úřady budou oprávněny vyslat k neplatičům pokut i exekutory, kteří budou vymáhat pohledávky státu.

Nové působení státní správy kvůli pokutám se bude týkat i přestupků, které posuzují například úřady bezpečnosti práce, inspekce životního prostředí, požární inspekce, hygienické stanice nebo puncovní úřady.

Obecně jde o sankce, jež představují příjem do státního rozpočtu a které ukládají státní úřady a instituce. Vedle toho budou také celníci vymáhat neuhrazené platby dané přímo zákonem, například poplatky za čerpání podzemních vod nebo za vypouštění odpadních vod.

Vymáhat pohledávky budou i jiné státní úřady

Podle Koláře však nelze konstatovat, že celníci se do vymáhání zapojí ve všech případech. Řada státních institucí, které pokuty ukládají i vybírají, již má vypracovaný systém, jak peníze dostat i od neplatičů. "Záleží na nich, zda se na celní správu obrátí," uvedl Kolář. O jaký objem pohledávek i peněz půjde, nechtěl odhadovat. Pouze připomněl, že policie ročně uloží statisíce pokut. Přitom právě ty nezaplacené se vymáhají velmi obtížně, protože se v řadě případů týkají cizinců.

Při vymáhání peněz budou celníci postupovat podobně jako nyní finanční úřady, mohou tedy nařídit srážky ze mzdy, získat peníze z bankovního účtu nebo v krajním případě využít svých exekutorů.

"Nové lidi rozhodně nabírat nebudeme, to by nebylo obhajitelné," poznamenal Kolář k otázce personálního zajištění nových pravomocí. Generální ředitelství na práci vyčlení asi 127 celníků.