Lepší ochrany by se měly dočkat i těhotné ženy a matky. Některým poslancům se nelíbilo, že by  ochrana těhotných žen měla být zařazena do kategorie diskriminace kvůli pohlaví. Jejich obavy vyraceli především vládní zákonodárci.

"Těhotenství a mateřství jako významný atribut ženského pohlaví bylo podřazeno pod diskriminaci z důvodu pohlaví a dostává se mu tím zvýšené právní ochrany. Já si myslím, že nikdo nemůže pochybovat, že právě těhotenství a mateřství si zvýšenou právní ochranu zasluhuje," hájila tento krok poslankyně Anna Čurdová (ČSSD).

"Já ten zákon pokládám od počátku až do konce za mimořádně špatně napsaný a nesmírně špatně proveditelný," kontroval poslanec Marek Benda (ODS), kterému vadila přílišná vstřícnost vlády ke směrnicím EU.

Zákon nově splňuje nároky EU, která žádá definici přímé a nepřímé diskriminace, či sexuálního obtěžování. Podle vlády by měl nový zákon zamezit roztříštěnosti právní úpravy boje proti diskriminace.

"Nejednotnost úpravy obsažené v jednotlivých zákonech se projevuje jak v odlišném rozsahu povinností zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací, tak v rozdílném rozsahu nároků, jichž se může oběť diskriminace podle příslušných ustanovení domáhat," odůvodnil kabinet schválený zákon.