Vít bude z pověření ministryně informovat o zavedení příletových karet ministry EU na úterním zasedání v Bruselu. Kartu by vyplnil každý člověk přilétající odkudkoli do České republiky, tedy nejen cestovatelé z rizikových zemí, ale také čeští turisté vracející se z dovolené, řekl mluvčí ministerstva Mario Böhme.

Počátkem příštího týdne by se podle něj měla konat schůzka, na níž se domluví vzhled karty, technologie distribuce a sběru a další organizační detaily. Poté nařízení vstoupí v platnost. Do formuláře tedy cestovatel napíše jméno, číslo pasu, zemi odletu, dobu pobytu v ČR a adresu, na níž bude možné ho zastihnout pro případ, že by někdo z konkrétního letu onemocněl. Karty se budou uchovávat po inkubační dobu nemoci, tedy deset až 20 dní. Poté se skartují.

S hlavním hygienikem Michaelem Vítem o nebezpečné nemoci.

Jaké je situace v SARS v České republice?

Od vypuknutí nemoci jsme 28 občanů, kteří byli v jihovýchodní Asii a po příletu měli určité zdravotní potíže, preventivně hospitalizovali na infekčních klinikách v Praze, Brně a v Příbrami. Ani u jednoho pacienta se nemoc nepotvrdila. Všichni jsou zdrávi.

Jak je SARS nebezpečný ve srovnání s jinými chorobami?

Na SARS umírá přibližně šest procent nemocných. Mnohem zákeřnější je například vzteklina, kterou nepřežije nikdo. SARS má nižší úmrtnost než například meningokokový zánět mozku, na který loni v ČR zemřelo 16 procent nakažených.

Jaká jsou opatření proti SARS v České republice?

Už v začátku jsme přijali zásady protiepidemických opatření. Spočívají právě ve striktní izolaci postiženého, vybavení pacienta i personálu nemocnic respirátory, dodržování zásad bariérové ošetřovací techniky, používání jednorázových pomůcek a vytvoření provizorního filtru před vstupem na izolační pokoj.

Co to znamená?

Že například vzduch z pokojů musí jít rovnou ven do ovzduší a nikoli do chodeb nemocnice. Personál musí mít při ošetřování rukavice, oční štít, roušku a dodržovat velmi přísná hygienická opatření.

Zvláštní opatření jsou zavedena na pražském ruzyňském letišti a s postupem nemoci se zpřísňují směrem k monitoringu cestujících a k jejich co nejvyšší informovanosti o nemoci.

Prý budou příletové karty pro všechny.

Ano. V letadle by všichni cestující, kteří přilétají na mezinárodní letiště v ČR, což je nejen Ruzyň, ale i Karlovy Vary vypisovali formulář, kde bude jméno cestujícího, číslo pasu, odkud letí a kam letí a kde v ČR bude pobývat. Důvod je prostý: pokud by se daným letem náhodou do ČR nemoc zanesla, abychom mohli ostatní cestující okamžitě najít a případně i okamžitě léčit. Příletové karty budou zavedeny do 14 dnů. Nyní se dolaďující technické věci kolem nich.

Týkalo by se to jen letů z jihovýchodní Asie?

Ne. Všech linek, které k nám přilétají odkudkoli. A vyplňovat formulář budou všichni bez rozdílu, ať jde o českého občana nebo cizince, který k nám letí. Karty by se mohly vyplňovat už v letadle. V případě, že v letadle by byl někdo, kdo má vysokou teplotu, letadlo by se dezinfikovalo. Zatím se tak neděje.

A budete cestujícím před odletem měřit teplotu, jako je tomu na některých letištích?

Ne.

Ochrání roušky před ústa?

Protože jde pravděpodobně o kapénkovou infekci, roušky ochrání. Ve světě, kde je ošetřující personál měl, většinou se nenakazil. Kde je neměl, bylo tomu naopak.

Státní zdravotní ústav začal s novým testem na SARS. Bude pro každého podezřelého nákazou?

Ano.

Jsou české nemocnice připraveny na zvládnutí nemoci?

Děláme k tomu různá opatření. Chceme, aby nemoc zvládlo sedm regionálních pracovišť v zemi tak, že budou kopírovat území dřívějších krajů. Jde tedy většinou o bývalé krajské nemocnice.Vybaveny musí být právě bariérovým systémem přísné izolace pacientů.