Jak Právo zjistilo v regionech, nejobtížnější nejspíše bude dostat se na gymnázia, umělecké školy a střední školy zaměřené na výpočetní techniku. Tam čekají největší nápor. Naopak, nejlehčí bude cesta na učební obory, o které není velký zájem.

Uchazeči si mohou v prvním kole dát přihlášku jen na jednu střední školu. Od ledna změnu zavedl nový školský zákon a i když ji rodiče a ředitelé středních škol v souvislosti s letošními přijímačkami kritizovali, pravidla se nemění ani pro přijímací řízení v roce 2006. Před přijetím nového zákona si uchazeči mohli v prvním kole podat přihlášku na jednu veřejnou školu a neomezený počet soukromých či církevních.

Přihlášku pro první kolo je nutné odevzdat nejpozději do 28. února 2006 řediteli školy, na kterou žák chodí. Ten ji pak do 15. března 2006 doručí na střední školu. Termín prvního kola přijímacího řízení je stanoven ve vyhlášce pro všechny školy jednotně, a to na 24. dubna 2006 (týká se i víceletých gymnázií). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je ředitel povinen oznámit nejpozději do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky.

Více čtěte ve čtvrtek v mimořádné příloze Práva "Jak si vybrat střední školu" na straně 20