Pokud by ODS svůj návrh uvedla v život, každý občan ať pracující, který by si dávku připočítával k hrubé mzdě, či nezaměstnaný by od státu inkasoval 6000 korun.

Státní dávku by dostávaly i děti. Prvorozenému by státní kasa vyplácela měsíčně 2400 Kč, druhé a třetí by získalo 3600 Kč, čtvrté 2400 Kč, páté 1200 Kč, šesté a další 600 Kč.

"Již by neexistovala odpočitatelná položka, ale připočitatelná, a namísto minus na konci výpočtu bude plus na začátku, v tom je celý fór, prostě každý občan má zaručeno šest tisíc korun," řekl Právu Tlustý.

Výpočet čistého příjmu podle ODS
1 dospělý pracuje, druh je v domácnosti, mají 3 děti
Hrubá mzda 20 000 Kč
Součet SZP (státem zaručený příjem) dospělých 2x 6000 Kč
Děti 2400 Kč 2x 3600 Kč
Součet SZP 21 600 Kč
Celkem příjem domácnosti 41 600 Kč
Odpočet SZP 15 % z hrubé mzdy (15 % z 20 000) -3000 Kč
Rovná daň (15 %) -5790 Kč
Sociální odvod (15 %) -5790 Kč
Zdravotní odvod (10 %) -3860 Kč
Celkový čistý příjem domácnosti 23 160 Kč
Zdroj:www.ods.cz

Státem zaručený příjem by byl společně s vydělanou hrubou mzdou zdaněn 15procentní sazbou. Kromě daně by se ze součtu mzdy a dávky odvádělo ještě 15 procent sociálního odvodu a 10 procent zdravotního pojištění. Dávka by měla nahradit podporu v nezaměstnanosti, sociální podporu, dětské přídavky a pravděpodobně i nemocenskou a mateřskou.

Dávka až do 40 tisíc mzdy

Pokud by v rodině nikdo nevydělával, budou všichni její členové pobírat plnou výši zaručeného příjmu. Se zvyšující se mzdou by se dávka zmenšovala o 15 procent hrubé mzdy až do výše 40tisícového výdělku u jedince bez dětí a bez partnera. V tomto případě by se nárok na příspěvek ztrácel a po zaplacení odvodů by poplatníkovi zůstalo 26 tisíc korun. Nezaměstnaný by dostával 3900 Kč.

Podle Tlustého zavedení jejich systému povede k větší motivaci nežít na sociálních dávkách, ale pracovat a je výhodné i pro pracovníky s nejnižšími příjmy.

ODS navrhuje i rovný důchod, který má činit 20 až 25 procent průměrné mzdy. Současných důchodců se plány ODS nedotknou, plně se vztahuje na ročníky 1975 a mladší. Novinkou v Tlustého návrhu jsou bonusy za děti, kdy by stát dvěma procenty z hrubé mzdy pracujících dětí přispíval na důchody jejich rodičů.

Kvůli zavedení systému podle představ ODS v prvním roce rozpočet přijde o více než 18 miliard korun. Postupně se ale bude tento výpadek snižovat, až v roce 2010 přeroste v navýšení příjmů o 31 miliard korun, plánuje stínový ministr financí.