Ten vystřídal ve funkci odstupujícího profesora Josefa Hromase. Místopředsedy ČMMJ za Čechy, Moravu a Slezsko se stali Jiří Chmel, Jan Kovařík a Rudolf Novák. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Miroslav Machala. Právo o tom informoval Jiří Šilha ze sekretariátu ČMMJ.

Hostem mysliveckého sjezdu byl i premiér Jiří Paroubek, který pochválil myslivce za jejich práci pro zvěř a jejich nezastupitelnou úlohu při zajištění péče o přírodu a krajinu. S projevem vystoupil také nový ministr zemědělství Jan Mládek. Ten mj. vyzdvihl význam myslivosti a zabýval se i úkoly a posláním státní správy na úseku myslivosti ve vztahu k zájmové organizaci českých myslivců.