"Podle našeho názoru je jeho zveřejnění předčasné a v řadě případů vychází z chybných předpokladů vedení Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)," uvedl Šimůnek.

SURAO zveřejnila výsledky práce Energoprůzkumu v pátek. Kromě jedenácti možných variant umístění hlubinného úložiště na území České republiky předložila i seznam šesti nejvhodnějších lokalit, na kterých má průzkum pokračovat.

K zahájení geologických prací vytypovala SÚRAO lokality Lubenec-Blatno v Ústeckém kraji, Budišov a Rohozná na Vysočině, Pačejov v Plzeňském kraji, Pluhův Žďár-Lodhéřov a Božejovice-Vlksice v Jihočeském kraji. Harmonogram počítá s konečným výběrem jednoho místa v roce 2025 a s uvedením do provozu o čtyřicet let později.

Geologický průzkum a následná měření mohou ještě prokázat nevhodnost oblasti pro podzemní skladiště, uvedli zástupci SÚRAO.

Vybráno už je, nyní se bude porovnávat

Výběr místa pro hlubinné úložiště začal počátkem devadesátých let. Celkový rozpočet je 50 miliard korun. Zatím se nenašla žádná lokalita, kde by obyvatelé a ekologové proti umístění zařízení neprotestovali.

Zprávou SURAO byli nejvíce zaskočeni obyvatelé Rohozné na Jihlavsku. V úterý se proto sešli zastupitelé obce, kteří s eventuální výstavbou úložiště vyslovili zásadní nesouhlas. Ze zprávy SÚRAO, kterou obec po zveřejnění obdržela, vyplývá, že úložiště by zasahovalo do lokality přírodního parku Čeřínek, kde se nacházejí přírodní památky Přední skála, Čertův hrádek, Na skalce, Hojkovské rašeliniště i ochranná pásma vodních zdrojů.

Zastupitelé spolu s občanskými sdruženími na podporu stanoviska zastupitelstva zpracují postupně stanovisko. S podklady seznámí občany i rekreanty, kteří mají v oblasti své nemovitosti. Spolupracovat chtějí s občanskými sdruženími, zejména s Bezjadernou Vysočinou.

Její aktivisté se před několika roky podíleli na protestu proti výstavbě meziskladu vyhořelého jaderného paliva. Mezisklady byly nakonec umístěny do areálů jaderných elektráren Dukovany a Temelín.