Strana tak chce zamezit zneužívání sociálních dávek a snížit nezaměstnanost. V prvním roce nejméně o 100 tisíc lidí. Bez práce je nyní necelých půl miliónu lidí. Částka by nahrazovala díl sociálních dávek. "Státem garantovaný příjem nahrazuje jen malou část sociálních dávek pro lidi, kteří mají nezměněnou pracovní schopnost. Všechny ostatní dávky zachováváme," řekl. Každý občan bude touto částkou existenčně zajištěn od narození do smrti, řekl stínový ministr financí Vlastimil Tlustý.

Dalším z návrhů je to, aby penzisté dostávali k důchodu bonusy za vychované děti. Bonus by byl dvě procenta mzdy průměrného výdělku jejich potomků. Podle stínového ministra financí se tím posílí mezigenerační solidarita.

Tustý: Velká koalice už je nereálná

ODS již dříve představila svou vizi o rovné patnáctiprocentní dani pro občany i firmy a rovném důchodu valorizovaném podle růstu průměrné mzdy.

S výkladem rovné daně měl Tlustý před členy ODS velký úspěch. Své vystoupení vyvrcholil varováním, že pokud vyhraje volby ČSSD, tak současný premiér Jiří Paroubek bude vládnout s podporou komunistů a nebude chtít s ODS vytvořit velkou koalici a nikoho se nebude ptát, jak má vládnout.

"My musíme také jasně říci, že když vyhrajeme my, tak budeme vládnout a také se nebudeme nikoho ptát," uvedl Tlustý. Což delegáty přivedlo do varu a za obdivného pískání vstali a dlouze mu tleskali.

V době jarní krize Grossovy vlády byl Tlustý jediným vysokým funkcionářem ODS, který navrhoval, že by do řádných voleb mohla vládnout duhová koalice všech stran kromě komunistů. Teď je podle něj velká koalice se soc. dem. nereálná. Tuto variantu v sobotu odmítl i předseda strany Mirek Topolánek.

Rovnou daň má už 10 států

Rovná daň by měla podle Tlustého sazbu 15 procent pro daně z příjmů i pro DPH. Návrh počítá například se zrušením dědické daně nebo daně z kapitálových výnosů. Každý pracující by měl právo na odpočitatelnou částku ve výši 6000 Kč pro sebe a pro nezaměstnaného partnera a více než 25OO Kč pro děti.

Kvůli zavedení systému podle představ ODS v prvním roce státní rozpočet přijde o více než 18 miliard korun. Postupně by se měl podle Tlustého výpadek snižovat, až v roce 2010 přeroste v navýšení příjmů o 31 miliard korun.

Tlustý uvedl, že rovná daň není žádný experiment, protože ji zavedla již skoro desítka států. Mezi nimi Slovensko, Estonsko či Ukrajina.