S politickou situací je nyní spokojeno nejvíce lidí od června 2001, tedy za celou historii tohoto výzkumu STEM. "I když se dlouhodobě ukazuje značná nespokojenost občanů s aktuální politickou situací, v posledních měsících nespokojených významně ubývá. Dnes je se současnou politickou situací spokojena více než třetina lidí," uvádí STEM.

Roste také spokojenost s prací vlády. Nyní ji příznivě hodnotí 47 procent dotázaných, což je o čtyři procentní body více než v říjnu a dokonce o 13 procentních bodů více než v září. Podobně je na tom parlament, práci poslanců a senátorů pozitivně hodnotí 39 procent lidí, tedy o tři procentní body více než v říjnu a o 13 více než v září.

Stabilně nejvíce lidí hodnotí pozitivně práci prezidenta. Nyní je to 67 procent lidí, což je o pět procentních bodů méně než v říjnu, ale stejně jako v září.

Nejspokojenější jsou voliči soc. dem.

Nejvíce jsou s politickou situací spokojeni podle STEM voliči ČSSD (59 procent), následují voliči KDU-ČSL (40 procent), pak KSČM (29 procent), nejméně jsou spokojeni voliči ODS (25 procent).

Spokojenost s prací ústavních institucí (v %)
. září 05 říjen 05 listopad 05
Prezident 67 72 67
Vláda 34 43 47
Parlament 26 36 39
Zdroj: STEM

Voliči ODS jsou nejvíce spokojeni s prací prezidenta (88 procent), s vládou zase voliči soc. dem. (76 procent).