Návrhy na státní dotace směřovaly především do míst, kde poslanci získali voličské hlasy.

Celkem zazněly požadavky na přesun dalších více než tří miliard korun především z vládní rozpočtové rezervy. "Návrhy, které minulý týden nepodpořil rozpočtový výbor," konstatoval ministr financí Bohuslav Sobotka, "mají jen malou šanci na schválení." Výjimkou mohou být pouze požadavky na zvýšení výdajů na kulturu.

Rozhodovat ve finále bude ale celá Sněmovna, takže každý návrh má do 2. prosince, kdy se předpokládá závěrečné schvalování státního rozpočtu, teoretickou možnost, že bude přijat.

Požadavek byl i na koupi rolby

Například Táňa Fischerová (US-DEU) a Petr Bratský (ODS) podali návrhy na zvýšení výdajů na rozvoj kultury, na opravy, rekonstrukce a ochrany památek či platy umělců ve výši přesahující 700 milionů korun.

Moravští poslanci se dokonce spojili bez ohledu na politickou stranu, kterou zastupují a podali společný návrh na uvolnění 65 milionů na výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.

Pro některé poslance bylo vystoupení požadující před volbami dotace do jejich volebních okrsků jedním z mála za jejich téměř čtyřleté působení ve Sněmovně.

Zbyněk Novotný (ODS) požadoval navýšit prostředky na platy učitelů v regionech o miliardu korun, poslanec Ivan Langer (ODS) zase požadoval navýšení prostředků na obnovu techniky hasičského záchranného sboru a vybavení jednotek dobrovolných hasičů na celkovou výši 1,5 miliardy korun. Tentýž poslanec podal současně návrh na uvolnění dvou milionů pro klub Canibal baseball Šumperk, na výstavbu sociálního zařízení s tribunou a nákup stroje na úpravu ledu za tři milióny korun pro Hokej klub Uničov.

Svatomír Recman (KSČM) se snažil přesvědčit poslance o potřebě dotovat fotbalové hřiště v Rotavě částkou 14,7 miliónu korun. Hana Šedivá (ČSSD) prosazovala rekonstrukci domu Sigmunda Freunda v Příboru za šest miliónů.

Kraus: Stát musí mít rezervu na pohromy

Když bychom měli splnit všechny požadavky, řekl předseda rozpočtového výboru Sněmovny Michal Kraus (ČSSD), přestala by existovat vládní rozpočtová rezerva, což je ovšem proti zákonu. V rozpočtové rezervě musí zůstat 2,8 miliardy korun na pokrytí například živelných pohrom atd.

Pavel Suchánek (ODS) navrhl aby kapitola Všeobecná pokladní správa byla posílena částkou 240 miliónů korun, se kterými se počítalo na podporu referenda o evropské ústavě s poukazem, že se o evropské ústavě asi hlasovat nebude.

S apelem na schválení svého návrhu se na plénum Sněmovny obraceli především ti poslanci, jejichž návrhy minulý týden nedoporučil klíčový rozpočtový výbor. Ten z více než 1200 návrhů totiž podpořil několik stovek návrhů poslanců na převedení více jak 3 miliard korun na různé opravy zdravotnických zařízení, církevních památek a opravy kostelů v regionech a dvě miliardy korun na opravy školských zařízení právě z vládní rozpočtové rezervy a kapitoly všeobecná pokladní správa.