Lépe také budou chráněny zásilky s nebezpečných nákladem.

Pravomoci zpravodajských služeb by se měly vyrovnat partnerským službám v dalších evropských zemích. Experti upozorňují na to, že postavení rozvědky i kontrarozvědky musí zohledňovat nástup moderních technologií, jež zločinecké skupiny včetně teroristů využívají.

Materiál ministerstva vnitra například plánuje analýzu kybernetických hrozeb i s návrhem možných řešení. Vedle toho věnuje pozornost výzkumu chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek, jež mohou být teroristy zneužity.

Více cvičení

V rámci příprav na možná nebezpečí se plánují podobná cvičení integrovaného záchranného systému, jaká se uskutečnila letos v září. Zpráva rovněž navrhuje přesnější definici práce protiteroristických zásahových jednotek a spolupráci vojenských a policejních útvarů rychlého nasazení.

Dokument reaguje na aktuální situaci ve světě, zejména po teroristických útocích v londýnské veřejné dopravě. Zároveň konstatuje, že v Česku je situace z hlediska teroristických hrozeb klidná.