"Moje poznatky ukazují na to, že při převodech pozemků došlo k řadě závažných pochybení, na nichž se podílelo více úředníků fondu, nejen již dříve odvolaný šéf sekce restitucí Roman Skopal," uvedl pro Právo ministr Zgarba. Podle něj je proto zapotřebí mnohem zásadnějších změn ve vedení PF tak, aby si jeho činnost opět získala důvěru veřejnosti.

"Rovněž personální změny v prezidiu fondu považuji za nezbytné, nezávisí ale jenom na mně. Tento orgán je totiž volen Poslaneckou sněmovnou. Na nutnost změn v prezidiu jsem upozornil vládu již před dvěma měsíci, změny ale jsou možné až po koaličním jednání, pokud se je podaří prosadit na řádné jednání Sněmovny," dodal ministr, který je zároveň i poslancem za ČSSD.

K otázce Práva, jaké konkrétní změny ve vedení PF navrhne, se Zgarba odmítl vyslovit s tím, že je to předčasné a že chce se svým návrhem nejprve seznámit prezídium PF.

Jak řekl Právu dobře informovaný zdroj, odvolání z funkcí zřejmě hrozí jak předsedovi, tak i oběma místopředsedům výkonného výboru PF, a možná i některým jeho řadovým členům.

Zda však k jejich odvolání skutečně dojde, není zatím vůbec jisté. Záležet bude zejména na tom, zda se navrhovatelům podaří získat většinu členů prezidia PF. Navíc jde z pohledu vládní koalice o politicky citlivou záležitost. Předseda výkonného výboru PF Josef Miškovský byl do funkce nominován ještě za dob ministra Josefa Luxe za KDU-ČSL, místopředsedové Karel Machovec a František Brožík jsou oba bývalí poslanci za ČSSD.

Ministr trvá také na obměně prezidia

Zgarba nadále trvá na tom, že volnější režim vydávání pozemků byl připraven až večer před jednáním červnového prezidia a pod tlakem obchodníků s půdou byl přehlasován původní připravený návrh. "Doufám, že všechny okolnosti vyšetří policie, nicméně nechci čekat na závěry šetření a podávám návrh na rekonstrukci prezidia," řekl ministr již dříve.

Zgarba již 1. září zahájil tažení proti podezřelým a spekulačním prodejům půdy v okolí Prahy i jinde. Později se ovšem ukázalo, že jedním z největších nových nabyvatelů těchto pozemků v Praze-Uhřiněvsi, vydaných letos v červnu Pozemkovým fondem podle pozměněných pravidel, byl i ministrův známý, zemědělský podnikatel z Vysočiny Gabriel Večeřa. Opoziční ODS ho proto jako předsedu prezidia PF vyzvalo k vyvození politické odpovědnost a odstoupení z funkce. To Zgarba rezolutně odmítl.

Nejen Zgarba, ale i další členové prezidia PF zdůrazňují, že v prezidiu se nikdy nejedná o konkrétních pozemcích a konkrétních osobách, které o ně mají zájem. "Vždy jde pouze o stanovení obecných pravidel a nastavení mantinelů," řekl Právu člen prezidia Martin Kocourek (ODS). Kocourek rovněž připomněl, že prezidium fondu hledalo cesty, jak zrychlit vypořádání restitučních nároků, už delší dobu před spornou úpravou pravidel pro vydávání náhradních pozemků, tedy před 7. červnem 2005.

Vedení fondu bylo pod velkým tlakem

"Pozemkový fond byl již dlouho kritizován za to, že dostatečně neplní své základní poslání a že blokuje vydávání náhradních pozemků držitelům restitučních nároků. Vyplývá to i ze závěru kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, publikovaného ve Věstníku NKÚ č.3/2003, a zvláště z nálezu Ústavního soudu z března 2004," řekl Právu jiný z členů prezidia PF, který si ale v nynější zjitřené atmosféře nepřál být jmenován.

Ústavní soud podle něj vyslovil zcela jednoznačný závěr, že nároky vzniklé podle zákona o půdě mají prioritu, stát zastoupený Pozemkovým fondem je v postavení dlužníka, a může-li plnit k uspokojení věřitele převodem konkrétního pozemku, pak plnit musí. Názor ÚS byl navíc publikován v době, kdy padlo politické rozhodnutí o tzv. restituční tečce, podle níž mohou být restituenti uspokojeni vydáním pozemků již jen do konce letošního roku, poté jim bude náležet pouze finanční náhrada.

Pozemkový fond se tak ocitl ve velmi složité situaci. Řada držitelů restitučních nároků se svých práv razantně domáhala a domáhá, a to i cestou soudních žalob. Přitom už existují i rozhodnutí prvoinstančních soudů, která vydání konkrétních pozemků PF nařizují, a takovou možnost uspokojení nároků podle našeho zdroje v jednom ze svých verdiktů připouští i Nejvyšší soud.

Někteří členové výkonného výboru však podle něj usnesení prezídia pochopili a uchopili po svém a důsledkem byly podezřele rychlé převody provázené řadou pochybení. "Právě proto také prezidium tyto převody už po třech týdnech zastavilo," řekl Právu jeden z členů prezidia PF.

Paroubek dal Zgarbovi nůž na krk

Premiér Jiří Paroubek dal v pondělí ministru zemědělství Petru Zgarbovi nůž na krk. Zgarba dostal zhruba týden na "zásadní razantní změny" v pozemkovém i zemědělském a lesnickém fondu.

"Myslím si, že by se pan ministr měl porozhlédnout i ve svém nejbližším okolí," řekl Paroubek včera po jednání se Zgarbou v ČRo. Paroubek žádá, aby Zgarba personální změny realizoval do doby, než se vrátí z cesty po západobalkánských zemích v polovině příštího týdne. "Pokud (změny) nebudou, samozřejmě by to mělo dopad na ministra samotného," pohrozil premiér.

Paroubek uvedl, že podle jeho neoficiálních informací byla situace v pozemkovém fondu zralá na změny už dříve a on na to Zgarbu upozornil. "Podle mého názoru měl pan ministr konat dříve," konstatoval včera premiér

Kdo je ve vedení Pozemkového fondu ČR
Prezidium
předseda: Petr Zgarba
místopředseda: Pavel Rybníček
členové: Jiří Hladík
Jan Kender
Martin Kocourek
Zuzana Moravčíková
František Střeleček
Milada Fritzová
Karel Večeře
Dozorční rada
předseda: Jiří Drda
místopředseda: Pavel Pešek
členové: Olga Sehnalová
Jan Grůza
Josef Mandík
Výkonný výbor
předseda: Josef Miškovský
místopředsedové: Karel Machovec
František Brožík
členové: Pavel Hanzl
Radek Jonáš
Iva Mejzlíková
Karel Zeman
Jiří Blažek
Ivan Višňák
Roman Skopal (byl odvolán 21. 7.)
Zdroj: webové stránky Pozemkového fondu ČR