K rušeným položkám například patří základní minimum 38 040 korun ročně, odpočet 21 720 korun ročně na manželku či manžela bez větších vlastních příjmů, odpočet studenta 11 400 korun ročně atd. Tím stoupne proti dnešku všem lidem základ daně a tím i vypočtená daň, což ovšem zase bude kompenzováno jejími slevami.

Jaké slevy na dani se uplatní (v Kč/ roč.)
Druh úlevy Odečet (dnes) Slevy (od 1.1.06)
zákl. na popl. 38 040 7200
na dítě 6000*
na vyživ. partnera 21 720 4200
na partnera ZTP/P 43 440 8400
část. inv. důchod 7140 1500
plný inv. důchod 14 280 3000
ZTP/P 50 040 9600
student 11 400 2400
pozn: *platí už od ledna 2005
 

Jádro pudla je v tom, že slevy na dani sice mají jednotnou výši pro všechny poplatníky, ale ve srovnání s dnešními nezdanitelnými částkami jsou pro někoho výhodnější (nízké a střední příjmy) a naopak pro někoho méně výhodné (lidé s většími příjmy). Jsou nastaveny tak, že většina poplatníků ušetří na daních z příjmů ročně čtyři až pět tisíc korun.

Myšlenka daňových slev je nápadem z dílny ministra financí Bohuslava Sobotky. Tomu se nelíbilo, že u dosavadních nezdanitelných částek byl efekt pro poplatníka přímo úměrný výši jeho příjmů. Nový systém považuje za spravedlivější.

Pro lidi s malým příjmem daňový bonus

Ten se na jednom příkladu vyzkoušel už v letos. Mzdové účtárny již zaměstnancům nesnižují základ daně o nezdanitelnou částku na vyživované děti, ale až z vypočtené daně jim odečítají daňovou slevu 6000 korun ročně (500 korun měsíčně) na jedno dítě. Lidem, kteří kvůli malým příjmů nemohou slevu na dani využít, vyplácí stát tzv. daňový bonus.

Lidem s vyššími příjmy se výrazně sníží daně jen tehdy, pokud využijí společného zdanění manželů. Společné zdanění bude ale výhodné i pro lidi s nízkými a středními příjmy. A to zvláště tehdy, jsou-li větší příjmové rozdíly mezi partnery nebo když jeden z nich nevydělává. Společné zdanění manželů lze poprvé uplatnit v daňovém přiznání za letošní rok, které se podává do konce března 2006. Manželé musí vyživovat alespoň jedno dítě.